เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00092738
บาร์โค้ด37788060167316
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 12 ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0