เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00091624
บาร์โค้ด37788060163570
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 11 กันยายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า6 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0