เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00091117
บาร์โค้ด37788060162481
เล่มปีที่ 56 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม2