เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00091022
บาร์โค้ด37788060162218
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0