เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00090149
บาร์โค้ด37788060161608
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1