เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00089537
บาร์โค้ด37788060160329
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า6 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม3