เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00098629
บาร์โค้ด37788060159511
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0