เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00098500
บาร์โค้ด37788060158653
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 433 (16 ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม4