เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00098314
บาร์โค้ด37788060158232
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 432 ( 1 ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า18 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2