เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00098220
บาร์โค้ด37788060158166
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 481 (ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า13 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0