เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00098164
บาร์โค้ด37788060158018
เล่มปีที่ 57 ฉบับที่ 2 กันยายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0