เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00098119
บาร์โค้ด37788060157945
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 431 (16 ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม3