เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00098132
บาร์โค้ด37788060157788
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า6 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0