เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00098120
บาร์โค้ด37788060157655
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 430 วันที่ 1 ก.ย. 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2