เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00097783
บาร์โค้ด37788060157598
เล่มปีที่ 57 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า12 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2