เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00097379
บาร์โค้ด37788060156533
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0