เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00094369
บาร์โค้ด37788060150668
เล่มปีที่ 56 ฉบับที่ 6 มกราคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Feb 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1