เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00094164
บาร์โค้ด37788060150114
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 414 1 มกราคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า18 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม4