เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00106280
บาร์โค้ด37788060149850
เล่มปีที่ 58 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1