เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00106305
บาร์โค้ด37788060149843
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1940 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0