เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00106303
บาร์โค้ด37788060149819
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 494 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2