เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00105661
บาร์โค้ด37788060149421
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1936 (22-28ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า6 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0