เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00006938
หมายเลขทรัพยากรi00105011
บาร์โค้ด37788060149223
เล่มNo.424 August 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า13 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1