เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00105010
บาร์โค้ด37788060149207
เล่มปีที่ 58 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า13 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0