เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00106068
บาร์โค้ด37788060148688
เล่มปีที่ 58 ฉบับที่ 2 กันยายน 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า16 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0