เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00103089
บาร์โค้ด37788060147490
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1922 (16-22มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า30 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0