เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00099919
บาร์โค้ด37788060141741
เล่มปีที่ 57 ฉบับที่ 6 มกราคม 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1