เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00099873
บาร์โค้ด37788060141683
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0