เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00099869
บาร์โค้ด37788060141642
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 485 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า7 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2