เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00099832
บาร์โค้ด37788060141584
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 439 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2