เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00099547
บาร์โค้ด37788060141105
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1898 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า13 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0