เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00099421
บาร์โค้ด37788060140685
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0