เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00099333
บาร์โค้ด37788060140107
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 437 (ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม5