เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030785
หมายเลขทรัพยากรi00055413
บาร์โค้ด37788002092119
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 6 สิงหาคม -กันยายน 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0