เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00106011
บาร์โค้ด37788002036918
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1-6 (ต.ค. 50-ก.ย. 51)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0