เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030785
หมายเลขทรัพยากรi00055412
บาร์โค้ด37788002027230
เล่มปีที่ 1 - 2 ฉบับพิเศษ -9 พ.ค. 2544 - พ.ย. 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0