เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030785
หมายเลขทรัพยากรi00055411
บาร์โค้ด37788002027214
เล่มปีที่ 3 - 5 ฉบับที่ 10-2 ธ.ค 2545 - มี.ค. 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0