เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00106020
บาร์โค้ด37788002027206
เล่มปีที่ 14-15 ฉบับที่ 1-11 (ก.พ 2542.-พ.ย.2543)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0