เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00106019
บาร์โค้ด37788002027198
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค 2541.-ม.ค 2542)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0