เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00106021
บาร์โค้ด37788002027156
เล่มปีที่ 11-12 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค 2539.-ธ.ค.2540)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0