เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030785
หมายเลขทรัพยากรi00055410
บาร์โค้ด37788002018486
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เมษายน -พฤษภาคม 2549
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1