เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030785
หมายเลขทรัพยากรi00055409
บาร์โค้ด37788000222403
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0